מעונות יום וגני הילדים של מגדל אור

דבר המנהלת

התפיסה החינוכית שלנו הינה מתן מענה מקיף לילד על כל המשתמע מכך ע”י צוות מוביל ומעולה של גננות וסייעות, מנהלות ומטפלות תוך שימוש בכלים וציוד הולם לקידומם של הילדים, בהכירם כי שנות המעון והגן הינן הזמן המכריע לרכישת שפה, שיפור יכולות, הקניית הרגלים לרכישת מיומנויות ולהשלמת פערים לקראת מוכנות לחיים בכלל ולבית הספר בפרט.

יעודנו הינו מתן מענה כולל לכלל הילדים באזור, תוך שימת דגש על שוויון הזדמנויות, מחד, וצמצום פערים, מאידך. מימושו של יעוד זה מתאפשר הודות למערך שירותי הטיפול, החינוך והרווחה האיכותיים המוצעים על ידינו לילדים בגיל הרך ולהוריהם. זאת,בהתאם לצרכיהם המשתנים של משפחות צעירות בישראל. בהתאם להוראות ודרישות משרד התמ”ת ומשרד הבריאות.

מתוך נסיון עשיר בחינוך וטיפול בילדים בגיל הרך במעונות היום ובגנים, אנו עושים כל מאמץ להבטיח לילדיכם מסגרת בטוחה, איכותית ומקדמת בשיתוף עם ההורים ועם גורמים ממשלתיים ומקצועיים מגוונים.

אנו מאמינים, כי מסגרות איכותיות לגיל הרך ומעונות היום הינן בבחינת ערובה להתפתחותו של דור העתיד שלנו. אמון ההורים בנו הינו הבסיס לשותפות אמיתית, ואנו לא נחסוך במאמצים כדי להצדיק אמון זה.

כל פעילות מעונות היום והגנים נעשית בליווי של חתן פרס ישראל הרב יצחק דוד גרוסמן